STRATEGY TRANSLATION MODEL

Alle bedrijven zijn in essentie continue bezig om hun bestaansrecht voor de lange termijn te verankeren, oftewel ieder bedrijf zoekt naar ‘‘the creation of high and sustainable performance’’.

De sleutelfactor in dit proces is het vertalen van de gekozen STRATEGIE in het benodigde GEDRAG. Ieder bedrijf is tegenwoordig in staat om een scherpe strategie te formuleren en daar de organisatiestructuur en processen op in te richten. Dit zijn activiteiten die in een korte periode gerealiseerd kunnen worden en is een rationeel proces. Het vertalen van de strategie in het juiste gedrag en dit borgen voor de toekomst, is een langdurig, continue en emotioneel proces. Gedurende dit traject heeft een bedrijf vaak het idee zich op drijfzand te bevinden. Een succesvolle implementatie van de strategie staat of valt met vertalen ervan in het benodigde GEDRAG. Daarom hebben wij het Strategy Translation Model ontwikkeld. Het is een model dat zich focust op het vertalen van de strategie in het benodigde gedrag, zonder daarbij de organisatiestructuur en bedrijfsprocessen uit het oog te verliezen.

Het model bestaat uit vijf stappen:

1. het formuleren van de juiste strategie en het realiseren van een gezamenlijk beeld daarover;
2. de structuur en de processen van het bedrijf zo in te richten dat ze de strategie ondersteunen;
3. het vertalen van de strategie in bijpassend gedrag van management en medewerkers;
4. het realiseren van emotionele betrokkenheid van medewerkers bij het bedrijf;
5. het verankeren van het lerend vermogen in het DNA van het bedrijf.

Voor iedere stap is er een bewezen managementtheorie, zoals de Blue Ocean Strategy voor het formuleren van de juiste strategie of Situational Leadership om medewerkers op de juiste manier aan te sturen en te ondersteunen. Het Strategy Translation Model gaat een stap verder en integreert de relevante theorieèˆn voor de verschillende stappen tot een logische geheel om zo te komen tot hogere en op de langere termijn blijvende prestaties.

Het model neemt u stap voor stap mee in het vertalen van de STRATEGIE in het benodigde GEDRAG. Het model is de "Roadmap to the creation of high and sustainable performance’’. Het model bestaat uit twee onderdelen:
.
DESIGN HIGH PERFORMANCE
Design high performance is het rationeel afstemmen van het organisatieontwerp, de bedrijfsprocessen, de vaardigheden en het gedrag op duidelijke doelstellingen en een heldere strategie.

DESIGN SUSTAINABLE PERFORMANCE
Power of Involvement: Is het creëren van emotionele betrokkenheid bij het werk, bij medewerkers op alle niveaus in het bedrijf. Het besef dat het om belangrijke doelen gaat, met uitdagend werk en de mogelijkheid om een verschil te maken in de maatschappij.

Capacity for progress: Is zorgen voor open en eerlijke communicatie met de mensen over de progressie en hoe dit bijdraagt aan het succes van de organisatie. De drang naar progressie moet onderdeel worden van het DNA van uw bedrijf.
Stacks Image 3